De certificering van bedrijven is een krachtige manier voor bedrijven om aan te tonen dat zij producten, diensten, processen of arbeidsomstandigheden bieden die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Iedereen heeft vast weleens van gehoord van ISO 9001 gecertificeerde bedrijven of van NEN 1090 gecertificeerde bedrijven, net als dat VCA-certificering bedrijven een redelijk ingeburgerd fenomeen is geworden. Het certificeren van je bedrijfsvoering is niets nieuws en gebeurt steeds vaker met behulp van diverse certificeringsbedrijven.

Veiligheid, kwaliteit of milieu

De eisen waaraan je met een certificaat voldoet liggen vaak op het gebied van veiligheid, kwaliteit of milieu. Middels een certificering van uw bedrijf maak je duidelijk dat uw personeel over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. Het certificeren van uw bedrijf is een verstandige investering. Heeft een klant de keuze tussen een bedrijf met of zonder certificaat, dan wordt in negen van de tien gevallen gekozen voor het gecertificeerde bedrijf. Potentiële klanten vinden gecertificeerde bedrijven meer zekerheid en vertrouwen uitstralen.

Deskundig, onpartijdig en onafhankelijk te werk

Laboratoria, certificatie instellingen en verificatie instellingen laten hun manier van werken toetsen door de Raad van Accreditatie. Is het resultaat naar behoren, dan zijn ze bevoegd het accreditatiemerk te gebruiken, wat bewijst dat ze deskundig, onpartijdig en onafhankelijk werk hebben geleverd. U moet een certificaat zien als een schriftelijk bewijs. In sommige gevallen is een certificaat verplicht zelfs verplicht voor bedrijven, bijvoorbeeld in het geval dat er met asbest wordt gewerkt.

Niets meer dan een schriftelijk bewijs

Instellingen die certificaten, aldus schriftelijke bewijzen, uitgeven doen dat aan de hand van zogenaamde certificatieschema’s waarin eisen benoemd staan die voor het product, dienst, persoon of systeem gelden. Wanneer gecertificeerde bedrijven hun certificaat willen behouden, dienen zij deel te nemen aan nascholing en zal er regelmatig een herexamen afgelegd moeten worden. Het behalen van een certificaat is dus een ding, maar het certificaat ook behouden is iets heel anders.

Arbo certificering is soms ook gewoon verplicht

De certificering van bedrijven kan ook door de Arbo uitgevoerd worden. In bepaalde gevallen is dat zelfs verplicht, bijvoorbeeld voor systemen als kisten, hijskranen, drukvaten en werkzaamheden met explosieven en het op professionele wijze afsteken van vuurwerk. De keurmerkeigenaar moet overigens toestemming geven alvorens een keurmerk gebruikt mag worden.

Klanten geven toch vaak de voorkeur aan gecertificeerde bedrijven

Stel dat een bepaald product niet geheel voldoet aan de verwachtingen die een keurmerk schept, dan kan het zijn dat u daar door consumenten op wordt aangesproken. In dit geval zal binnen afzienbare tijd een gratis oplossing aangeboden worden. Klanten geven de voorkeur aan gecertificeerd bedrijven en bovendien wilt u als ondernemer uw personeel vast ook een goede en veilige werkomgeving bieden. Certificering kan dus behoorlijk wat opleveren voor bedrijven, wat het aldus de moeite en investering waard maakt.

Certificaathouders worden standaard opgenomen in een Register

Er zijn registers beschikbaar waarop te zien is of een bedrijf al dan niet gecertificeerd is, want wanneer een onderneming een of meerdere certificaten krijgt, dan worden deze standaard in een register opgenomen. Bent u eigenaar van een keurmerk, dan kunt u dat keurmerk aanmelden bij de RvA.