In Nederland sterven er jaarlijks honderden mensen aan verkeersongelukken. Dat zijn er heel erg veel en het ergste is, dat de meeste van deze verkeersongevallen voorkomen hadden kunnen worden door verschillende kleine verbeteringen. In deze blog vertellen we je welke manieren er zijn die het beste het aantal verkeersongevallen naar beneden zal kunnen brengen.

1: minder auto´s tegelijkertijd de weg op

Om je auto zo tegelijkertijd op de weg zijn, deze groter de kans dat er een de katalysator is voor een verkeersongeval. Daarom kan het spreiden van de verkeersdrukte een goed middel zijn om ervoor te zorgen dat er minder verkeersongevallen plaatsvinden. Het is niet vreemd dat dus de meeste verkeersongevallen doorgaans tijdens de spits plaatsvinden. Op dat moment bevindt zich er een hoge concentratie van personenauto’s en goederenvervoer op de Nederlandse snelwegen. Door minder auto’s tegelijkertijd de weg op te laten, de zorgen we er niet alleen voor dat het aantal files terug neemt, Maar ook dat het aantal verkeersongevallen zal dalen. 

2: betere signalering en wegmarkering

Een groot deel van de auto ongelukken wordt ook veroorzaakt door slecht zicht en onduidelijke verkeerssituaties. Het is daarom extra belangrijk dat alle wegen voorzien zijn van de juiste signalering en duidelijke wegmarkering. Dit betekent dat er dus regelmatig onderhoud gedaan moet worden aan de wegen, wegmarkeringen en de verkeersborden om ervoor te zorgen dat ze te allen tijde goed zichtbaar en leesbaar zijn. Dit betekent dus dat bomen gesnoeid moeten worden wanneer zij de verkeersborden met hun bladeren bedekken en dat wegmarkering opnieuw moet worden aangebracht wanneer ze niet meer goed zichtbaar is.

3: meer zelfrijdende auto´s

De meest verkeersongevallen worden veroorzaakt door menselijke fouten. Een steeds snellere ontwikkeling op het gebied van zelfrijdende auto’s, kan de uitkomst bieden om steeds minder verkeersongevallen te hebben. Doordat de diverse zelfrijdende auto’s te allen tijde met elkaar in contact staan en direct met elkaar communiceren, zullen verrassingen in het verkeer niet langer voorkomen.